Letterzetter doodt alle fijnsparren

De letterzetter komt vooral voor op fijnsparren en heeft in Nederland en Duitsland de afgelopen jaren hele bossen vernietigd. Ook de bomen op Tronde hebben massaal te lijden van deze kever. Deze kever tast de boom aan door gangen te vreten in de bast. Hierdoor worden de sapstromen van de boom onderbroken, de boom kan minder water vanuit de grond naar de rest van de boom vervoeren. Normaal gesproken kan de fijnspar prima weerstand bieden tegen de letterzetter door het aanmaken van hars.

Maar door de afgelopen drie hete en droge zomers, kregen de boom minder water en werden ze zwakker.

De letterzetter slaat overal in Nederland toe, de fijnspar bomen kregen door de aangetaste bast nog minder water en gaan uiteindelijk bijna allemaal dood. Tegen deze kever valt weinig te doen, hij vermenigvuldigt zich razendsnel. Onze verwachting is dat nagenoeg alle fijnsparren op Tronde binnen enkele jaren zullen verdwijnen. Gelukkig is de natuur sterk en zullen andere soorten bomen en struiken terugroepen op de plaatsen waar de fijnspar is verdween.

Lees meer over de letterzetter in dit artikel van Trouw.

Als luciferhoutjes afgeknapt…

Deze winter waren er twee zware stormen. Een storm uit ’t Oosten en een storm uit ’t Zuidwesten. In het eerste gedeelte van ’t bos hebben we al veel dode bomen verwijderd. Dat zorgde voor licht zodat nieuwe sterke bomen de plaats innemen. Door de stormen zijn vooral in het achterste gedeelte van ’t bos veel bomen simpelweg afgebroken. Vooral bomen die na 3 jaar zeer droge zomers het loodje gelegd hebben, maken nu plaats voor nieuwe bomen in de toekomst. Mossen, insecten en vele andere dieren en planten profiteren van ’t dode boom materiaal dat deels op de grond blijft liggen.

Dit soort half omgevallen bomen zijn erg gevaarlijk! Loop er nooit onderdoor en met een boog omheen omdat ze op een onverwacht moment naar beneden gaan vallen. Er vallen meer bomen om, dan wij kunnen opruimen, vooral achter in ’t bos komt u nog veel half omgevallen bomen tegen.
Op veel plaatsen blijven omgevallen bomen liggen, het wandepad proberen we begaanbaar te houden.

Grondwaterstand weer hoog

Het afgelopen jaar was het derde jaar dat het erg droog was. De grondwaterstand daalde tot ongekende laagte en alleen in het diepste deel van de poelen stond nog water. Desastreus voor de fijnsparren en andere droogtegevoelige bomen. Na 3 jaar droge zomers zijn er nogal wat bomen gestorven door de letterzetter. Deze winter was erg vochtig en dus zijn de twee poelen weer op het ‘oude’ niveau.

Houtvoorraad aangevuld

De afgelopen weken zijn er heel wat (dode) bomen gekapt. Het hout wordt o.a. gebruikt voor de houtkachel op Tronde. Het hout wordt in stukken gezaagd, vervolgens gekloofd en daarna gestapeld. Het voordeel van het dode hout is dat dit gelijk klaar (droog) is voor gebruik.

Droogte

De afgelopen jaren is het erg droog geweest. De winter was nat, maar sinds het voorjaar verdampt er meer vocht dan er uit de lucht komt vallen. Het gevolg is dat het waterpeil onze twee poelen erg laat staat. De eerste poel bijna twee meter onder het maaiveld. Dat is zo laag, dat er deze zomer bijna geen water meer te zien is. Gelukkig is de poel diep genoeg zodat de fauna en vegetatie die van water afhankelijk is, kan overleven.

De heide bloeit

Door de droogte dit jaar, groeit de berk enthousiaster dan ooit. De water poelen hebben zich door de droogte teruggetrokken en met de bosmaaier hebben we een deel van de heide weer ‘licht’ gegeven.

Ford 3000 Tractor in gebruik genomen

Een goede tractor is met zoveel bos een noodzaak. Werkzaamheden die we onder andere met de tractor verrichten zijn:

  • Klepelen
  • Vervoer gevelde bomen
  • Aanleg nieuwe paden

Doordat oude tractor nog in eigendom was van de vorig eigenaresse, hebben we een klassieke Ford 3000 gekocht in Noord-Fryslân en naar Tronde gereden.